Šokolaadijaht tuleb taas, seekord siseformaadina ja ikka duellidena. Osaleda võivad kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide mõlemast soost sportlased võistlusklassides: sportvibu juuniorid, kadetid, noored ja tidetid. Osalejate arv kõigis võistlusklassides on vähemalt 4 sportlast, alla selle osalejate arvu võistlusklassi ei avata. Kui ühte võistlusklassi registreerub rohkem kui 8 osalejat, toimub laskmine alagruppides, mis loositakse kohapeal. Kuni 8 osalejaga võistlusklassis moodustub nimekiri registreerimise järjekorra alusel.

bann2013

Koht ja aeg: Sagittariuse vibusaal Tallinnas Kohila 3A
23.03 algusega kell 12:00. Saal on soojenduseks avatud 11:00 – 11:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll. Soojenduse ajalimiit 4 minutit.
Võistlus toimub individuaalduelli põhimõttel, kus iga võistlusklassi (8) kaheksa sportlast lasevad omavahel duelle. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duelli võitja saab 6 punkti (ühe seeria võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti), duell lõpeb 6 punkti saavutamisega. Kui 5 seeria lõpuks on tulemus viigis, lastakse kummagi laskja poolt üks nool ja mõõdetakse nende kaugust tsentrist, võitaks kuulutatakse see, kelle nool asub tsentrile lähemal. Kõigi individuaalduellide võidud liidetakse. Kui alagrupis laseb rohkem kui 8 laskjat, siis lõpliku järjestuse moodustamiseks lisanub üks duell, kus alagruppide esimesed selgitavad välja 1se ja 2se koha, teised 3nda ja 4nda jne. Võistluse võidab enim duelle võitnud võistleja. Võrdse tulemuse puhul ühe noole duell.

OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSKLASSID:
Sportvibu
juuniorid (s. 1993-95 a.) 18 m Ø40 cm vertikaalne kolmikleht
kadetid (s. 1996-98 a.) 18 m Ø80 cm märkleht (10-6 ringid)
noored (s. 1999-2000 a.) 15 m Ø80 cm täisleht
tidetid (s. 2001 ja nooremad) 15 m Ø122 cm täisleht

REGISTREERIMINE: Registreerida palume kirjalikult (sünniaastaga) 21.03 kella 24.00-ni info@sagittarius.ee. Registreerumise lõplikuks kinnituseks on laekumine Sagittariuse pangakontole
AUTASUSTAMINE: Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse diplomi ja auhinnaga.
Osavõtutasu 8.- palume kanda MTÜ Sagittarius arveldusarve SEB 10220063252018
KORRALDAMINE: Võistlused korraldab Vibuklubi Sagittarius. Võistlused toimuvad Eesti VL määrustiku järgi. Vajadusel kasutatakse WA määrustikku. Küsimused lahendab kohtunike kogu.
Kontaktinfo: www.sagittarius.ee, info@sagittarius.ee, tel 5077218
Võistluste peakohtunik: Jaanus Gross

REGISTREERUNUD:

Juuniorid, neiud ja noormehed samas arvestuses
1) Merit Klettenberg
2) Martin Klettenberg
3) Rauno Maisa
4) Jane Kikojan
5) Henn Tomson
6) Arne Vunk
7) Mihkel Tomson

Kadetid noormehed
1) Rait Mändmets
2) Maario Rösler
3) Hans Martin Pael
5) Mike Gross

Kadetid neiud
1) Maris Tetsmann
2) Laura Tukk
3) Kristel Peet
4) Merilin Ainsalu

Noored poisid
1) Andre Palumäe
2) Martin Kosseson
3) Romet Andre Heinaste
4) Markus Visnapuu
5) Breben Matthias Kaevand
6) Jan Erik Alliksaar

Noored tüdrukud
1) Annabel Olgo
2) Jennifer Sikk
3) Keiu Tetsmann
4) Elis Luusepp
5) Elika Laur
6) Triinu Lilienthal
7) Marta Kaunis

Tidetid poisid
1) Margo Kaspar Paju
2) Karl Oskar Paju
3) Siim Viies
4) Karl Viies
5) Sten Markus Kosseson
6) Janar Visnapuu
7) Lauri Lerg

Tidetid tüdrukud
1) Grete Rahnel
2) Emilia Murulaid
3) Liisi Tammar
4) Lana Kitajeva
5) Anne Sein
6) Kendra Lelov


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/v3825/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/v3825/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373