Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2012 a. vibuspordis

Juhend

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondentsvõistluse tulemused. Kõikides vanuseklassides on sisemeistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriumiks:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluste etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluste etapist 2 parema etapi tulemuse kogusummas: sportvibu klassis 8 parema hulka jõudmine. Teistes vibuklassides 6 parema hulka jõudmine.

KOHT, AEG, KAVA: võistlused toimuvad Lähte spordihoones 26. veebruaril 2012.a. kell 11:00, soojendus 10:00 – 10:45

OSAVÕTJAD:
Sportvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994) 1× 18 m (1×30 noolt) + SET Ø 40 cm kolmikleht
Kadetid (s. 1995-1997) 1× 18 m (1×30 noolt) + SET Ø 80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1998-1999)  1×15 m (1×30 noolt) + SET Ø 80 cm täisleht
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1×15 m (1×30 noolt) + SET Ø 122 cm täisleht

Vaistuvibu
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994) 1× 18 m (1×30 noolt) + SET Ø 40 cm täisleht
Kadetid (s. 1995-1997) 1× 18 m (1×30 noolt) + SET Ø 80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1998-1999) 1× 15 m (1×30 noolt) + SET Ø 80 cm täisleht
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1× 15 m (1×30 noolt) + SET Ø 122 cm täisleht

Pikkvibu
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994)  1×18m (1×30 noolt) + SET Ø 40 cm täisleht
Kadetid (s. 1995-1997) 1× 18 m (1×30 noolt) + SET Ø 80 cm 10-6 ringid
Noored (s. 1998-1999) 1× 15 m (1×30 noolt) + SET Ø 80 cm täisleht
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1× 15 m (1×30 noolt) + SET Ø 122 cm täisleht

Plokkvibu  
Nais- ja meesjuuniorid (s. 1992-1994) 1× 18 m (1×30 noolt) + SET vertikaalsesse kolmiklehte. NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
Kadetid (s. 1995-1997) 1× 18 m (1×30 noolt) + SET vertikaalsesse kolmik- lehte. NB! Kümneks loetakse kogu kümme koos sisekümnega!
Noored (s. 1998-1999) 1× 15 m (1×30 noolt) + SET Ø 80 cm 10-6 ringid
Tidetid (s. 2000 ja nooremad) 1× 15 m (1×30 noolt) + SET Ø 122 cm täisleht

REGISTREERIMINE toimub automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sport- lastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 24.veebruaril 2011.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada järgmise sportlasega koondtabelist. 

KORRALDAMINE: võistlused korraldab EVL koostöös Tartu Vibuklubi/Tartu Valla Spordikooliga, võistluste peakohtunik: Mart Muhel.
AUTASUSTAMINE: igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest ainult diplomiga. 

OSAVÕTUTASU: 8 EUR.

 

ÜLDISELT:

Võistlejate tervisliku seisundi eest kannab vastutust lähetav klubi.

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.

 

KORRALDAJAD:

 

Eesti Vibuliit

Tartu Vibuklubi/Tartu Valla Spordikool

 

Mart Muhel – mart@vibu.ee, 510 6122

 

Eesti Vibuliidu juhatus