Šokolaadijaht 2011

Võistluskutse

Saue noorte meistrivõistlused

Võistlusele registreerunud leiab siit.

JUHEND

Saue noorte Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide mõlemast soost sportlased võistlusklassides: sportvibu juuniorid, kadetid, noored ja tidetid. Osalejate arv kõigis võistlusklassides on kaheksa sportlast, mis võistlusele pääsejad selguvad registreerimise järjekorra alusel. Kuna osavõtjate arv on piiratud (võistlusklassis 8 osavõtjat), palume registreeruda võimalikult kiiresti.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

KOHT, AEG, KAVA:
Võistlused toimuvad Jõgisoo külas Saue vallas Sagittariuse platsil (täpsne asukoht www.sagittarius.ee/treeningud), 11. juunil 2011 kell 13:00. Väljak on soojenduseks avatud 12:00 – 12:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll. Soojenduse ajalimiit 4 minutit.

Võistlus toimub individuaalduelli põhimõttel, kus iga võistlusklassi (8) kaheksa sportlast lasevad omavahel duelle. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duelli võitja saab 6 punkti  (ühe seeria võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti), duell lõpeb 6 punkti saavutamisega. Kui 5 seeria lõpuks on tulemus viigis,  lastakse kummagi laskja poolt üks nool ja mõõdetakse nende kaugust tsentrist, võitaks kuulutatakse see, kelle nool asub tsentrile lähemal. Kõigi individuaalduellide võidud liidetakse. Võistluse võidab enim duelle võitnud võistleja. Võrdse tulemuse puhul ühe noole duell.

REGISTREERIMINE:
Registreerida palume kirjalikult (sünniaastaga) 9. juuniks kella 24.00-ni info@sagittarius.ee. Registreerumise lõplikuks kinnituseks on laekumine Sagittariuse pangakontole. Võistlejate nimekiri avaldatakse jooskvalt Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee, lõplik tabel matijaotusega 10. juunil.

AUTASUSTAMINE:
Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse diplomi ja auhinnaga.

OSAVÕTUMAKS: 6 €
MTÜ Sagittarius arveldusarve SEB 10220063252018

OSAVÕTJAD:
juuniorid   (sündinud 1991-93 a.) 70 m  Ø122 cm märkleht
kadetid (sündinud 1994-96  a.) 60  m  Ø122 cm märkleht
noored (sündinud 1997-98 a.) 30  m Ø122 cm märkleht
tidetid (sündinud s. 1999 a. ja nooremad) 20  m  Ø122 cm märkleht

KORRALDAMINE:  Võistlused korraldab Saue Vibuklubi Sagittarius. Võistlused toimuvad Eesti VL määrustiku järgi. Vajadusel kasutatakse Fita määrustikku. Küsimused lahendab kohtunike kogu.
 
Kontaktinfo:
www.sagittarius.ee,
info@sagittarius.ee,
tel 553 2143

Võistluste peakohtunik:
Zigmontas Strepaitis 553 2143

Võistluskutse pdfina SJ2011_kutse