Eesti täiskasvanute ja veteranide 2011. a. karikavõistluse juhend

Eesti karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht, aeg: võistlused toimuvad Pärnus, Tammiste tee 6a, vibustaadionil 14. mail 2011.a. algusega 11:00.
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud 10:00 – 10:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll.

Osavõtjad ja kava:
Plokkvibudega  ja sportvibudega laskjad. Arvestust peetakse naiste, meeste ja veteranide klassis. Veteranide klassi vanus on alates 50 eluaastast.
Plokkvibudega  lastakse 2× 50 m ja OR. Olümpiaringides lastakse seerias 5× 3 noolt

Sportvibudega lastakse harjutust FITA, kõik distantsid lastakse 6 noolega.
50 m  ja 30 m on igal võistlejal individuaalleht, punktid  5st – 10ni.

Kolmeliikmelise võistkonna koosseis antakse üles enne võistluste algust. Võistkondade paremus selgitatakse võistkonna liikmete tulemuste summeerimisel.

Registreerimine: karikavõistlustele tuleb registreerida hiljemalt 12. mai. 2011.a. näidates ära võistlusklassi kuuluvuse. Registreeime seegi kord läbi Kristine, andke palun talle kolmapäeval teada, kes lähevad. Palun registreerida e–posti aadressile: sl@lv.parnu.ee.

Korraldamine: võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu vibuklubiga Meelis.
Võistluste peakohtunik  on Leili Kukk,  sekretär: Gristy Lehtna

Autasustamine: karikate ja diplomitega autasustatakse kolme esimest sportlast,naiste, meeste ja veteranide hulgast. Võistkondadest kolme paremat autasustatakse diplomitega.

 Osavõtumaks: täiskasvanud 10 €, õpilased 8 €

 Üldiselt: võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi. Seal mittemääratletud ja vaidluste korral kasutatakse FITA ametlikku võistlusmäärustikku.