Šokolaadijaht 2012

Võistluskutse

Saue noorte meistrivõistlused
Võistlusele registreerunud leiad siit.

JUHEND

Saue noorte Meistrivõistlustel võivad osaleda kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide mõlemast soost sportlased võistlusklassides: sportvibu juuniorid, kadetid, noored ja tidetid. Osalejate arv kõigis võistlusklassides on kaheksa sportlast, mis võistlusele pääsejad selguvad registreerimise järjekorra alusel. Kuna osavõtjate arv on piiratud (võistlusklassis 8 osavõtjat), palume registreeruda võimalikult kiiresti.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

KOHT, AEG, KAVA: Võistlused toimuvad Jõgisoo külas Saue vallas Sagittariuse platsil (täpsne asukoht www.sagittarius.ee/treeningud), 2. juunil 2011 kell 13:00. Väljak on soojenduseks avatud 12:00 – 12:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll. Soojenduse ajalimiit 4 minutit.

Võistlus toimub individuaalduelli põhimõttel, kus iga võistlusklassi (8) kaheksa sportlast lasevad omavahel duelle. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duell koosneb max. 5 seeriat, mida lastakse 3 noolega. Duelli võitja saab 6 punkti  (ühe seeria võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti), duell lõpeb 6 punkti saavutamisega. Kui 5 seeria lõpuks on tulemus viigis,  lastakse kummagi laskja poolt üks nool ja mõõdetakse nende kaugust tsentrist, võitaks kuulutatakse see, kelle nool asub tsentrile lähemal. Kõigi individuaalduellide võidud liidetakse. Võistluse võidab enim duelle võitnud võistleja. Võrdse tulemuse puhul ühe noole duell.

REGISTREERIMINE: Registreerida palume kirjalikult (sünniaastaga) 30. maiks kella 24.00-ni info@sagittarius.ee. Registreerumise lõplikuks kinnituseks on laekumine Sagittariuse pangakontole. Võistlejate nimekiri avaldatakse jooskvalt Sagittariuse kodulehel www.sagittarius.ee, lõplik tabel matijaotusega 1. juunil.

AUTASUSTAMINE: Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse diplomi ja auhinnaga.

OSAVÕTUTASU: 7 € MTÜ Sagittarius arveldusarve SEB 10220063252018

OSAVÕTJAD:
juuniorid   (sündinud 1992 – …) 70 m  Ø122 cm märkleht
kadetid (sündinud 1995 – …) 60  m  Ø122 cm märkleht
noored (sündinud 1998 – …) 30  m Ø122 cm märkleht
tidetid (sündinud 2000 – …) 20  m  Ø122 cm märkleht

KORRALDAMINE:  Võistlused korraldab Saue Vibuklubi Sagittarius. Võistlused toimuvad Eesti VL määrustiku järgi. Vajadusel kasutatakse Fita määrustikku. Küsimused lahendab kohtunike kogu.
Kontaktinfo: www.sagittarius.ee, info@sagittarius.ee, tel 5662 0987

Võistluste peakohtunik: Zigmontas Strepaitis