2011 a. Eesti sisemeistrivõistlused vibuspordis juhend

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondentsvõistluse tulemused:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluse etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluse etapist 2 parima etapi tulemuse kogusummas 16 parema hulka jõudmine sportvibu klassis ja teistes vibuklassides 8 parema hulka jõudmine
Samuti pääsevad täiskasvanute sisemeistrivõistlustele noorte sisemeistri-võistluste juunioride ja kadettide klassi medaliomanikud ja noorte ning tidettide klassi kuldmedaliomanikud kõigis vibuklassides.
OR pääsevad sportvibu klassis eelringi 16 parimat ja teistes vibuklassides 8 parimat.

Korrespondentsvõistluse lõpp-protokolli leiab siit

KOHT, AEG, KAVA:
Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.
13.märtsil 2011.a. kell 11:00 – sportvibu laskjad, soojendus 10:00 – 10:45
13.märtsil 2011.a. kell 15:30 – teised vibuklassid, soojendus 14:30 – 15:15

OSAVÕTJAD:
Sportvibu
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt) +OR  Ø40 cm vertikaalne kolmikleht
Vaistuvibu 
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt) +OR Ø40 cm täisleht
Pikkvibu   
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt)+ OR  Ø40 cm täisleht
Plokkvibu 
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt) +OR vertikaalsesse kolmiklehte NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
 
REGISTREERIMINE:  
Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt neljapäevaks 10.märtsiks 2011.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada järgmise sportlasega koondtabelist.

KORRALDAMINE:
Võistlused korraldab EVL koostöös Vana-Võidu VK/Viljandi SK.
Võistluste peakohtunik:  Aune Varik
 
AUTASUSTAMINE:
Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest. kohta ainult diplomiga.

OSAVÕTUMAKS:
• Täiskasvanud 10 EUR
• Õpilased 5 EUR

ÜLDISELT:  
NB.  Vajalik spordiarsti kehtiv tervisetõend.
Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.

KORRALDAJAD:
Aune Varik  aunevarik@hot.ee  tel. 53 440 747
EVL juhatus vibuliit@vibuliit.ee 

Eesti vibuliidu juhatus