Tag Archives: karikavõistlus

Eesti täiskasvanute ja veteranide 2011. a. karikavõistluse juhend

Eesti karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht, aeg: võistlused toimuvad Pärnus, Tammiste tee 6a, vibustaadionil 14. mail 2011.a. algusega 11:00.
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud 10:00 – 10:45, samaaegselt toimub tehniline kontroll.

Osavõtjad ja kava:
Plokkvibudega  ja sportvibudega laskjad. Arvestust peetakse naiste, meeste ja veteranide klassis. Veteranide klassi vanus on alates 50 eluaastast.
Plokkvibudega  lastakse 2× 50 m ja OR. Olümpiaringides lastakse seerias 5× 3 noolt

Sportvibudega lastakse harjutust FITA, kõik distantsid lastakse 6 noolega.
50 m  ja 30 m on igal võistlejal individuaalleht, punktid  5st – 10ni.

Kolmeliikmelise võistkonna koosseis antakse üles enne võistluste algust. Võistkondade paremus selgitatakse võistkonna liikmete tulemuste summeerimisel.

Registreerimine: karikavõistlustele tuleb registreerida hiljemalt 12. mai. 2011.a. näidates ära võistlusklassi kuuluvuse. Registreeime seegi kord läbi Kristine, andke palun talle kolmapäeval teada, kes lähevad. Palun registreerida e–posti aadressile: sl@lv.parnu.ee.

Korraldamine: võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu vibuklubiga Meelis.
Võistluste peakohtunik  on Leili Kukk,  sekretär: Gristy Lehtna

Autasustamine: karikate ja diplomitega autasustatakse kolme esimest sportlast,naiste, meeste ja veteranide hulgast. Võistkondadest kolme paremat autasustatakse diplomitega.

 Osavõtumaks: täiskasvanud 10 €, õpilased 8 €

 Üldiselt: võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi. Seal mittemääratletud ja vaidluste korral kasutatakse FITA ametlikku võistlusmäärustikku.

Eesti noorte 2011. a. karikavõistlused

Tulemused siin

Eesti noorte 2011. a. karikavõistluste juhend

Eesti noorte 2011. a. karikavõistlustel võivad osaleda kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide noorsportlased sport- ja plokkvibude klassis.

KOHT, AEG, PÄEVAKAVA:
Võistlused toimuvad Pärnus, Tammiste tee 6a vibustaadionil 07.05. 2011.a. kell 11.00
Soojenduseks on väljak avatud 10.00 – 10.45, samaaegselt toimub tehniline kontroll.

 OSAVÕTJAD:
Juuniorid (s. 1991- 1993) 2× 70 m + OR 122 cm märkleht
Kadetid  (s. 1994 – 1996 ) 2× 60 m + OR 122 cm märkleht
Noored  (s.  1997 – 1998)  2× 30 m + OR  122 cm märkleht
Tidetid  (s. 1999 ja nooremad)  2× 15 m + OR 122 cm märkleht
Olümpiaringide matšid pannakse kokku 2×… m tulemuste põhjal. Olümpiaringide matšidel lastakse kuni 1/4 finaalini 2×6 noolt ühes matšis. Alates ¼ finaalist lastakse 4×3 noolt ühes matšis.

 REGISTREERIMINE:
Noorte karikavõistlustele tuleb registreerida kirjalikult (sünniaegadega) 05.05. 2011 kella 24.00 ni. sl@lv.parnu.ee 

KORRALDAMINE:
Võistlused korraldab Pärnu VK Meelis (5274096) koos Eesti Vibuliiduga.
Võistluste peakohtunik on Leili Kukk ja sekretär Gristy Lehtna.
Võistlused toimuvad Eesti VL määrustiku ja vajadusel Fita määrustiku järgi.
Kõik võistluste jooksul tekkivad küsimused lahendab kohtunikekogu.

 AUTASUSTAMINE:
Iga vanuseklassi kolme esimest autasustatakse diplomi ja karikaga. 

OSAVÕTUTASU:  5.- €

 NB! Vajalik spordiarste kehtiv tervisetõend.